$left
$middle

Sallerupsvägen

Sträckan mellan Nobelvägen och Lundavägen förnyas med mer grönska, breddad cykelbana och nya busskörfält. Stadsmiljön kommer bli trivsammare, tystare och vägen till centrum med buss och cykel bli smidigare. Mer Malmö åt alla!

Arbetet planeras genomföras i etapper våren 2024 till årskiftet 2024.

Välkommen till Sallerupsvägen 2025

Tystare och grönare

Med fler träd, minskad trafik och eldrivna bussar upplever du mindre buller och en trivsammare stadsmiljö.

Bredare cykelbanor

Med mer plats för cyklister är din resa till och från centrum ännu smidigare.

Visionsbild föreställande Sallerupsvägen. På bilden är det breda cykelbanor. En väg som är anpassad för busstrafik. Det är också fler träd på sidorna om vägen.

Visionsbild Sallerupsvägen.

Allt vi bygger

Stor påverkan på trafiken i västra Malmö

Vi bygger om många gator just nu. Det kan begränsa möjligheten att köra bil i västra Malmö. Undvik rusningstrafik, planera din körning eller välj cykeln eller bussen om det är möjligt.

sv