Det goda livet i Sofielund

Lyckoforskning visar att det som får oss att må bra på riktigt har låg påverkan på miljön, som till exempel nära relationer, fritid och god och nyttig mat. Genom metoden ”Det goda livet” testade en handfull hushåll att ställa om till en mer hållbar vardag med det goda välmåendet som riktlinje.

Under 2021 fick sex familjer i Sofielund ta del av ett utbildningspaket kring olika dimensioner av hållbar livsstil. Hushållen fick träffa experter inom bland annat psykologi, privatekonomi och mat, och erbjöds återkommande samtal och rådgivning för att hitta deras väg till en mer hållbar och lyckosam vardag.

Metoden har tidigare används i andra städer med goda resultat. Även i Sofielund lämnade deltagarna experimentet med positiva känslor där de fått användbara verktyg för att göra mer hållbara val i vardagen. Samtliga hushåll uppskattade den nya kunskap de fått och flera berättar att de blivit inspirerade att göra beteendeförändringar och prata med vänner om hur man kan leva mer hållbart.

- Vad jag märkt under projektet är att människor gärna vill bidra till klimatomställningen men vet inte riktigt hur. Den här metoden har erbjudit stöd, råd och inspiration samt möjligheten att prata med andra vilket skapar gemenskap och en känsla av att kunna påverka på ett större plan, berättar Sonia Denkiewicz som är projektledare på Hållbar utveckling Skåne.

Tre tips från metoden Det goda livet

Under projektet fick de sex deltagarhushållen ta del av flera tips för en mer hållbar vardag som dessutom bidrar till det goda i livet. Tre tips från projektet är:

- Använd matrester och laga mer mat själv (både bra för ekonomin och klimatet!)

- Planera inköp och spara i hållbara fonder

- Prata med andra om vad man kan göra för klimatet

Om Det goda livet
Det goda livet Sofielund har genomförts i samverkan mellan Hållbar Utveckling Skåne, Sparbanken Syd och Malmö stad, finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) via Tillväxtverket och Sparbanken Syd. Hållbar utveckling Skåne har varit samordnare för informationssatsningen.