För Malmöbor

Livsstil och val i vardagen har en stor effekt på klimatet, därför behövs du i Malmös klimatomställning. Vi kan alla göra något, stort eller smått, för att bidra.

Vårt mål är att alla Malmöbor ska kunna engagera sig och bidra i Malmös klimatomställning. Just nu arbetar vi med att hitta formerna för hur Malmö stad kan arbeta tillsammans med dig som bor och verkar i Malmö för att öka takten i omställningen.

Inom kort kommer du kunna ta del av olika klimatbidrag som beskriver vad var och en kan göra för klimatet i sin vardag. Vi utvecklar också ett digitalt verktyg där du kan utforska din livsstil och genom konkreta utmaningar upptäcka och lära dig om nya vanor och sätt att agera klimatsmart. Verktyget ska också bidra till en djupare förståelse för Malmöbornas drivkrafter, utmaningar och livsförutsättningar, så att vi i Malmö stad kan utveckla våra tjänster och stötta i omställningen på ett relevant sätt.

Vi är också i startgroparna för att testa formerna för ett medborgarråd för att samla Malmöbornas perspektiv, tankar och idéer i klimatomställningen. Vi välkomnar alla Malmöbor, du behöver inte ha fyllt 18 år och inga förkunskaper krävs för att vara med och påverka.

Som Malmöbo ska du också kunna teckna klimatkontrakt med individuella åtaganden som gör skillnad för Malmö och planeten.

Anmäl dig nedan om du vill vara med och bidra till Malmös klimatomställning.

Anmälan - bidra till Malmös klimatomställningVälj något av alternativen nedan: * (obligatorisk)
Välj något av alternativen nedan:sv