Gröna biblioteket

Garaget är ett multifunktionellt folkbibliotek i hjärtat av Sofielund och en populär mötesplats. Genom projektet Case Sofielund 2030 utökades biblioteket med grönska och odlingsytor, och förvandlades till Gröna biblioteket med syfte att sprida kunskap och öka engagemanget för stadsodling.

Med utgångspunkt i det lokalt starka intresset för stadsodling och blågröna lösningar testades under 2021-2022 en innovativ lösning för informations- och kunskapsspridning kring hållbar utveckling och lokal implementering av Agenda 2030 i Sofielund. Experter inom grönblå frågor och pedagogik anlitades för att utforma gröna ytor som aktiverar området, samt med förhoppningen att besökarna vill testa gröna lösningar hemma.

- Under projektet har vi använt gröna ytor både inomhus och utomhus som skyltfönster för att sprida information och kunskap om grönblå frågor. Bibliotekets besökare har kunnat uppleva hur de gröna lösningarna bidrar till förbättrad rumskvalitet och hur man kan odla inomhus året runt. Vi har även anordnat workshops för att testa olika sätt att få in mer grönska i vardagen, berättar Nicolas Keller från Växtvärket som drivit arbetet med Gröna biblioteket

Experimentet Gröna biblioteket har lånat idéer från så kallade ”Living Labs” där arbetsgruppen utforskat metoder för odlingspedagogik och visuell kommunikation allt eftersom projektet pågick. Till exempel har de gjort prototyper, anordnat öppna event, skapat pedagogisk design och påbörjat en process kring implementering av de globala målen inom Malmös bibliotek.

Från bibliotek till grönblå kunskapshub

Case Sofielund 2030 avslutas i maj 2022, men konceptet Gröna biblioteket kommer finnas kvar som en plats för odlingspedagogik och inspiration. Biblioteket har utvidgat utbudet av litteratur och verktyg inom odling, miljö och hållbarhet. Dessutom har initiativet inspirerats fler satsningar på hållbarhetsfrågor inom Malmös bibliotek. Biblioteken ska under 2022 utforska sin roll i Malmös klimatomställning, bland annat genom att se hur verksamheterna kan minska sitt eget klimatavtryck och inspirera Malmöbor till att göra hållbara val.

Faktaruta

Blågröna lösningar bidrar med olika typer av ekosystemtjänster som den täta staden har ett stort behov av, till exempel möjligheter till rekreation, sänkning av stressnivåer, vattenfördröjning, bullerreglering och estetiska värden.

Gröna Biblioteket genomfördes genom Case Sofielund 2030 som finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) via Tillväxtverket. Växtvärket och Malmö stad har varit samordnare för satsningen.