Med rivningen av svävarterminalen testas gränserna för återbruk

Malmö stad river den tidigare svävarterminalen på Smörkajen för att lämna plats till utvecklingen av Nyhamnen. Men det är inte slutet för svävarterminalen, delar från den kommer att leva vidare i nya byggnader.

Svävarterminalen byggdes 1984 och fungerade då som avgångshall för resor med svävare till Kastrup. Svävarna ersattes så småningom med katamaraner och senare av en fast förbindelse, Öresundsbron. Svävarterminalen är en byggnad med både karaktär och ett värdefullt innehåll i form av plåt, sten och stål. Detta är råvaror som inte försämras med tiden, utan som kan få nytt liv.

– Rivningen av svävarterminalen blir en pilot för att testa gränserna för hur mycket staden kan minska avfallsmängder och klimatavtryck genom att ta vara på material och produkter vid rivning, säger Anna Bernstad, hållbarhetsstrateg i Malmö stad.

Malmö stads ambition är att jobba med återbruk i all rivning framåt. Det är en viktig del i att minska stadens klimatavtryck och bidra till stadens mål om ett klimatneutralt byggande till år 2030. Klimatneutralt innebär ett nettonollutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Det innebär att de utsläpp som sker ska kunna tas upp av det ekologiska kretsloppet, kolinlagring i material eller med tekniska lösningar och därmed inte bidra till växthuseffekten. Där är återbruk en viktig nyckel. Från svävarterminalen kan mycket, men inte allt, material leva vidare.

Att återbruka förändrar hela byggprocessen från grunden. Vissa delar är mer utmanande än andra.
– Vi måste tänka och jobba lite annorlunda för att lyckas med återbruk. Det kräver mer jobb idag, men ju fler projekt vi gör och ju mer vi visar för entreprenörer och konsulter att det är så här vi vill jobba, desto smidigare och mer kostnadseffektivt kommer det att bli framåt, säger Anna Bernstad, hållbarhetsstrateg i Malmö stad.

Relaterade länkar

Malmö stad och Malmös byggaktörer arbetar på flera plan för att uppnå ett klimatneutralt byggande till år 2030. Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö, även kallad LFM30, är ett initiativ från branschen.