$left
$middle

Engagera dig!

Det mest effektiva sättet att påverka i klimatfrågan är att engagera sig tillsammans med andra. Förutom att påverkanskraften är större när man är många som jobbar mot samma mål, blir det roligare om man gör det tillsammans.

Tips för att komma igång

  • Bli medlem i en förening eller organisation som jobbar för klimatet.
  • Följ och dela klimatsmarta influencers på sociala medier.
  • Lyssna på en podd om klimatfrågor, till exempel Klimat för dummies, Klimatpodden eller En riktigt sopig podd.
  • Lyft klimatfrågan i sammanhang och föreningar som finns nära till hands för dig, som fackförening, bostadsrättsförening, elevrådet på din skola eller föräldrarådet om du är förälder. Till exempel kan du börja med att föreslå bättre cykelparkering eller se till att det finns bra möjligheter för att källsortera.
  • Prata om klimatet med de du känner – som vänner, släktingar, kollegor eller andra bekanta. Även om det kan kännas obekvämt i början, så bryr sig många mer än vad ni kanske säger till varandra.
  • Donera pengar till en miljö- eller klimatorganisation om du har möjlighet.

Engagera dig mer

  • Bli aktiv i en miljö- eller klimatorganisation som du redan är medlem i.
  • Skriv medborgarförslag till Malmö stad och det politiska styret om något du tycker att de ska göra för att utsläppen av växthusgaser ska minska.
  • Anmäl dig som volontär i en välgörenhetsorganisation.
  • Skriv på petitioner som du tycker är viktiga.

Vinster för klimatet med att engagera dig

Genom att engagera dig kan du skapa mer effekt än du kanske tror. Enligt boken Klimatpsykologi av Frida Hylander räcker det att 1,7 procent av befolkningen i ett område deltar i en demonstration för att de med 95 procent sannolikhet ska få vad de ber om. Om 3,5 procent deltar har det, historiskt sett, varit en hundraprocentig framgång.

Det är vanligt att tänka att utsläpp av växthusgaser är företagens fel och att det är politikernas ansvar att lösa problemen. Det stämmer att stora politiska beslut ger större effekt än en livsstilsförändring på individnivå - men båda sakerna är viktiga för att skapa förändring i rätt riktning. Vi Malmöbor har en viktig roll att spela, eftersom vi kan påverka politiska beslut och hjälpa till att skapa rörelser som förbättrar samhället. Allt sker i samexistens, inte i ett vakuum separerat från varandra. Därför spelar det roll att individer engagerar sig för en mer hållbar framtid.

sv