$left
$middle

Klimatkonturer - Inbjudan

Miljöförvaltningen och Drevet bjuder in till presentation och verkstad om forskningsprojektet Klimatkonturer. Projektet undersöker lokalsamhällets roll i utvecklingen av en hållbar stad och vilka strukturer som möjliggör eller hindrar att en person lever en klimatvänlig livsstil. Nu får du tillfälle att höra mer om projektets metod och lärdomar. Eventet är öppet för alla.

(English translation in the blue box below)

Välkommen till presentation och verkstad om projektet Klimatkonturer den 14 juni klockan 13.30-16 Stadsarkivet, Bergsgatan 20.

Vi bjuder på fika. Du kan också anmäla dig till att enbart delta i presentationen 13.30 - 14.30.

Anmäl dig (längre ner på sidan) senast den 12 juni.

Om projektet

Vad vi äter, hur vi reser, vad vi konsumerar och allt annat vi gör i vårt privata liv påverkar klimatet. Men våra livsstilar definieras av de strukturer som omger oss. Vilka faktorer i det lokala området påverkar individens förutsättningar för att minska sina utsläpp och börja leva mer klimatvänligt?

För att förstå bättre hur vi skapar dialog med Malmöbor om detta ämne driver miljöförvaltningen forskningsprojektet Klimatkonturer. Projektet görs tillsammans med samarbetspartnern Drevet.

Öppen presentation och verkstad 14 juni

Nu är det dags att dela lärdomar från projektet och prata om hur lokalsamhället spelar roll i utvecklingen av en hållbar stad. Eventet är öppet för alla som är nyfikna på projektet och inga förkunskaper krävs. Du kan välja att delta i endast presentationen, eller stanna och vara med på den efterföljande verkstaden, som kommer handla om hur vi kan lyssna på och förstå de strukturer i ett lokalt område som påverkar en persons möjlighet att leva en klimatvänlig livsstil.

Presentationen och verkstaden kommer att hållas på engelska.

Datum och tid: Onsdagen den 14 juni, klockan 13:30-16:00

Plats: Hofvbergssalen, Stadsarkivet, Bergsgatan 20, Malmö

Schema för eftermiddagen

13.30 - 14.30 Presentation av forskningsprojektet Klimatkonturer

14.30 – 14.45 Fika

14.45 – 16.00 Verkstad med representanter från bibliotek och andra Malmö stad-anställda som möter Malmöbor i sitt dagliga arbete

Climate Contours

Welcome to the presentation and workshop on Klimatkonturer – Climate Contours, a research project looking into how external and internal structures enable us or stop us from engaging in a low carbon lifestyles.

The workshop will be about how we can listen and understand the values and behaviour driving structures in the neighbourhoods which affect our carbon footprint but also the ability to change.

The presentation and workshop will be held in English.

Date: Wednesday the 14th of June 2023

Location: Hofvbergssalen, Stadsarkivet, Bergsgatan 20, Malmö

13:30-14:30 Presentation of Klimatkonturer – Climate Contours, a research project looking into how external and internal structures enable us or stop us from engaging in a low carbon lifestyles.

14:30-14:45 Coffee break (vegan fika will be served)

14:45-16:00 Hands-on workshop with representatives of libraries and other community-facing actors of Malmö Stad.

Sign up to this event by filling in the form below before June 12.

Välkommen att anmäla dig här / Sign up here!

Jag kommer att delta i... / I will take part in...
Jag kommer att delta i... / I will take part in...


Behandling av personuppgifter i samband med anmälan

Miljönämnden ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679). De personuppgifter som lämnas i samband med anmälan kommer att förtecknas i ett register hos Malmö stad, miljöförvaltningen. De registrerade uppgifterna är nödvändiga för att förvaltningen ska kunna administrera anmälan. Uppgifterna sparas hos förvaltningen för detta ändamål och gallras därefter. Du hittar mer information på malmo.se/personuppgifter.

EU-logotyp

Den här aktiviteten är en del av projekt RASK (Rusta aktörer för snabbare klimatomställning). Projekt RASK får stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och ska stärka Malmö stads arbete med att accelerera klimatomställningen för att uppnå 1,5 graders målet.

This activity is a part of the project RASK (Rusta aktörer för snabbare klimatomställning) and is financially supported by the European Regional Development Fund.

sv