Föreläsningsmaterial från Klimatprat

Här kan du ta del av föreläsningsmaterial från Klimatprat för Malmö och planeten.

Globala kunskapsläget i klimatfrågan

Markku Rummukainen, professor vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap på Lunds universitet, klimatrådgivare på SMHI och Sveriges representant i FN:s klimatpanel IPCC berättar om det globala kunskapsläget om klimatförändringarna, hur det har utvecklats över tid och om möjliga lösningar.

Här kan du ta del av presentationen från föreläsningen. Pdf, 1.6 MB.

Cirkulär upphandling – ett verktyg för klimatomställning

I detta Klimatprat berättar Johanna Tunlid, hållbarhetskoordinator på upphandlingsenheten i Malmö stad om stadens arbete med cirkulära upphandlingar. Genom att utgå från konkreta exempel berättar Johanna om lärdomar, hur vi kan mäta effekterna, men också vilka utmaningar vi har framåt. Upphandling är en möjliggörare, men cirkulära inköp handlar mycket om beteende och hur vi agerar på ett resurseffektivt sätt, något Emma Börjesson, projektledare på miljöförvaltningen, berätta mer om.

Här kan du ta del av presentationen från föreläsningen Pdf, 3.1 MB.

Cirkulär ekonomi - Hur cirkulärt är Malmö och hur redo är vi för den cirkulära ekonomin?

Emma Börjesson, Malin Norling och Joanna Christensson från miljöförvaltningen berättar om vad cirkulär ekonomi och symbios innebär. De delar också med sig av resultatet av en färsk nulägesanalys för cirkulär ekonomi samt industriell och urban symbios i Malmö – vad är redan nu på plats och hur kan kommunen arbeta vidare för att stimulera omställningen till en cirkulär ekonomi?

Här kan du ta del av presentationen från föreläsningen Pdf, 7.1 MB.

Hållbar vattenanvändning ur ett klimatperspektiv

I Sverige använder vi i genomsnitt 140 liter rent dricksvatten per person och dag. Men med längre torrperioder och fler kraftiga skyfall utmanas vårt sätt att använda vatten. Klimatomställningen handlar också om att ställa om till en mer hållbar vattenanvändning. Dagens talare är Esmeralda Frihammar och Petra Larsson från VA SYD samt Therese Jephson från Sweden Water Research. De kommer att berätta om utmaningar, möjligheter och goda exempel för hur vattenanvändningen i Malmö kan anpassas för ett förändrat klimat. Här blandas forskning och praktiska exempel från pågående projekt.

Här kan du ta del av presentationen från föreläsningen Pdf, 7.1 MB.

Den urbana grönskans roll i klimatomställningsarbetet

Vilken roll spelar den urbana grönskan i städers klimatarbete?

Malmö stad har högt ställda ambitioner för stadens gröna inslag, men kan all grönska bidra på samma sätt? I detta Klimatprat får ni träffa Patrick Bellan som arbetar som trädspecialist på fastighets- och gatukontoret i Malmö stad.

Patrick berättar om arbetet med att försöka skräddarsy stadsrummet för olika ekosystemtjänster, om vikten av att lära sig av sina misstag i arbetet framåt, samt om hur ett framtida urbant växtbestånd kan komma att se ut. Ludwig Sonesson, utredare på miljöförvaltningen berättar om hur arbetet med urban grönska kopplar an till stadens miljöprogram.

Malmöbornas konsumtionsbaserade utsläpp

Hur ser Malmöbornas konsumtionsbaserade utsläpp ut? Och vilka utsläppskategorier dominerar i olika delar av Malmö? Detta handlade höstens tredje Klimatprat om. Välkommen att ta del av föreläsningen och presentationerna nedan.

Föreläsare:
Katarina Axelsson, Research Fellow, Stockholm Environment Institute
Gunilla Andersson, strateg på miljöförvaltningen i Malmö stad

Samtal med klimatpsykologen

Vi blir ständigt matade med nyheter och information om klimatets kritiska tillstånd och att akuta åtgärder behöver vidtas för att lyckas mildra utvecklingen. Samtidigt fortsätter koldioxidutsläppen i världen att öka. Som enskild individ är det lätt att uppleva maktlöshet.

Föreläsare: Frida Hylander, Leg. psykolog, STP-psykolog i klinisk psykologi och fil. kand. i humanekologi.

Energikrisen - vad är det egentligen som händer?

Hur har vi hamnat i energikrisen? Varför drabbas vi i Sverige så hårt trots att vi är så stora producenter av el? Vad gör Malmö stad för att trygga elförsörjningen? Och kan den rådande situationen påskynda omställningen till ett mer hållbart energisystem?

Föreläsare:
Monika Axell, forsknings- och affärsutvecklare på RISE
Jonas Kamleh, senior strateg inom klimat och energi på miljöförvaltningen i Malmö stad

sv