Miljörapporter

Miljöförvaltningen arbetar med tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Vid större tillsynsomgångar redovisas resultaten i rapporter. Det handlar om allt från kemikalier i leksaker till luftkvalitetsrapporter. Här kan du ta del av dem.

Rapporterna är indelande efter tema och år. Du kan även beställa dem direkt från miljöförvaltningen, miljo@malmo.se.

Acrobat Reader
Du behöver en PDF-läsare för att kunna öppna våra miljö- och hälsorapporter. Ladda ner Adobe Acrobat Reader.