Hållbar mat i Malmö stad

Malmö stad arbetar med mat och hållbar utveckling på flera sätt. Ledstjärnan är stadens policy för hållbar utveckling och mat, med huvudmålet är att all mat som serveras ska vara god, säker och av bra kvalitet.

Policyn för hållbar utveckling och mat är hela kommunens gemensamma ansvar. Policyn ska bidra till att maten i Malmö ska vara god, bra och säker för alla.

Sedan policyns start år 2010 har Malmö stad bland annat arbetat med att utbilda personal, använda nudging i menysättning, göra matsvinnsmätningar, skapa uppföljningssystem och föra dialog med leverantörer. Ett arbete som resulterat i minskad klimatpåverkan och hög andel ekologisk mat och gjorde Malmö stad till vinnare av Klimatekoligan år 2021.

Ät S.M.A.R.T.-modellen

I Malmö jobbar vi enligt Ät S.M.A.R.T-modellen. Smart står för:

  • Större andel vegetabilier
  • Mindre tomma kalorier
  • Andelen ekologiskt ökas
  • Rätt kött, rätt grönsaker
  • Transportsnålt