Erfarenhetsskrift

Erfarenhetsskriften Biologisk mångfald i den täta staden

Erfarenheterna från projektet BiodiverCity har samlats i erfarenhetskriften Biologisk mångfald i den täta staden.

Erfarenhetsskriften Biologisk mångfald i den täta staden

Skriften innehåller många bra tips och erfarenheter från projektet då ett antal gröna lösningar testats i Malmö.

Målgruppen är framför allt beställare inom fastighets- och byggbranschen, bygg- och arkitektkonsulter samt byggentreprenörer. Förhoppningen är att skriften ska inspirera den som beställer eller bygger nya, eller renoverar gamla, fastigheter att våga investera i nya typer av grönska som passar i den allt mer förtätade staden.