Mobila växtsystem

Mobila växtsystem

BiodiverCity undersöker flyttbara enheter som gör användningen av grönska mer flexibel. Enheterna kan bland annat användas för att försköna ett område som väntar på att bli bebyggt, eller för att odla växter ovanpå en asfaltsyta.

Här hittar du en kort information om vad respektive partner gjort/planerar att göra i sina projekt.

Hauschild+Siegel

Genom att använda mobila växtsystem har Hauschild-Siegel lyckats förbättra omhändertagandet av dagvatten i Västra hamnen. 
Hauschild+Siegels rapport Pdf, 4.3 MB. (Pdf, 4.3 MB)

Malmö stad

Inom ramen för BiodiverCity har serviceförvaltningen tagit fram tre olika case som visar på möjligheterna med mobila växtsystem.

I utemiljön på förskolan Bäcken (i Tygelsjö) har serviceförvaltningen arbetat med mobila växtsystem för att anlägga nyskapande miljöer av olika karaktär. Förskolan Bäcken har en stor utomhustomt som sträcker sig över cirka 6 000 m². Tomten saknar större träd och är utsatt för mycket blåst och sol. Det övergripande syftet var att främja lärande och utomhuspedagogiska aktiviteter för barn genom att bygga biotoper för biodiversitet och skapa möjligheter till att utveckla lärmiljön efter behov.
Rapport Bäckens förskola Pdf, 2.5 MB. (Pdf, 2.5 MB)

I syfte att underlätta skapandet av gröna boendemiljöer har serviceförvaltningen ett koncept för Leasingträdgård. Konceptet är ett mobilt växtsystem bestående av lådor, kärl och krukor som tillsammans skapar en grönare miljö.
Rapport Leasingträdgård Pdf, 939.5 kB. (Pdf, 939.5 kB)

Serviceförvaltningen har även testat mobil grönska i förkolemiljö. Malmö stad har de senaste åren haft en kraftig befolkningsökning med brist på förskoleplatser som följd. Stadsfastigheter har därför både kompletterat befintliga förskolor med paviljonger samt satt upp förskolepaviljonger på nya tomter. I flera fall har all utemiljö varit tillfällig. Detta har resulterat i tillfälliga växtlösningar för att öka grönytan på tomten. 

När förskolan sedan avetablerats har man vid flera tillfällen fått kasta både kruka och växt. Tanken med en mobil plantering är att konstruera en kruka som både är flyttbar och som går att öppna enkelt. På så sätt kan man få ut växten på ett smidigt sätt utan att skada växten och dess rötter. Växten kan därmed flytta med till den permanenta förskolan och planteras i jord på en befintlig plats – något som även blir en fin läromöjlighet för eleverna.
Rapport mobil grönska Pdf, 75.1 kB. (Pdf, 75.1 kB)

Serviceförvaltningen har också testat mosskassetter - kassetter i rostfri metall har fästs i stålkonstruktioner som monterats i husfasaden. I kassetterna finns olika varianter av fyllningar, på vilka olika mossarter växer. Mellan stålkonstruktionerna finns stålvajrar där klätterväxter slingar sig. För att ge mossan bäst förutsättningar kommer ett bevattningssystem att dras fram. Mossa har till syfte att öka den biologiska mångfalden och skapa en tilltalande grön miljö. Fasaden finns på norra sidan av Kirsebergs Ishall.
Rapport mosskassetter Pdf, 520.8 kB. (Pdf, 520.8 kB)

WSP, Byggros, Melica, Sydväst - arkitektur och landskap

Cykelhyllningen är en flexibel cykelparkering med biodiversitet som får plats på en kantstensparkeringsplats som tagits fram under steg tre.
Produktblad Pdf, 13.9 MB. (Pdf, 13.9 MB)