Tredimensionell grönska

Tredimensionell grönska

Den täta staden kan göras grönare om växtsystem byggs på höjden. Man kan också utnyttja växters skuggningseffekt bättre om man leder ut klätterväxter över vistelseytor.

Här hittar du en kort information om vad respektive partner gjort/planerat att göra i sina case.

MKB

MKB har skapat koncept för tredimensionell grönska vid cykelplatser i kvarteret Koggen i Västra Hamnen.
MKB:s rapport Pdf, 840.9 kB. (Pdf, 840.9 kB)