CEK - Coacher för energi och klimat

Coacher för energi och klimat (CEK) är en kommunal tjänst och ska genom kostnadsfri och opartisk rådgivning hjälpa små och medelstora företag att minska sin energiåtgång.

Små och medelstora företag har inget krav i lagstiftningen att se över sin energianvändning. För många är det för dyrt att anlita konsulter för att få hjälp. Coacher för energi och klimat ger kostnadsfri rådgivning genom platsbesök eller via telefon och e-post.

Rådgivningen hjälper företag att visa fördelarna, både för klimatet men också för företagens kostnader, med att göra insatser som sparar energi. Alla företagare som faller inom ramen för små eller medelstora företag ska ha möjlighet att delta. Målet är att 80 procent av företagen som deltar ska ha gjort minst en energieffektiviserande åtgärd.

CEK-projektet samarbetar med näringslivskontoret och Länsstyrelsen och har nätverk med Lunds och Eslövs kommuner.

Projektet avslutas i maj år 2021 och finansieras av Energimyndigheten.

Energimyndigheten
sv