Food Loop System

Idag slängs stora mängder mat i onödan! Ofta på grund av kort datum, felmärkningar, felleveranser, skönhetsfel, eller andra orsaker. Att det slängs så stora mängder mat får konsekvenser både för miljön och ekonomin, därför behöver vi hitta nya lösningar så att matsvinnet kan användas på nya sätt.

I projektet Food Loop System gjordes en utlysning där elva innovativa matsvinnslösningar presenterades. Grossister och butiker utvärderade förslagen och såg över möjligheterna att skapa ingående utvecklingssamarbete mellan den som har lösningen och den som har ett behov. Malmö stad och Sysav Utveckling stöttade processen. Lösningarna var olika i sin natur och ville lösa matsvinnsfrågan i olika led i livsmedelskedjan.

Lösningarna testades under projektets gång och det uppstod flera positiva synergieffekter där olika aktörer möttes. Även nya samarbeten skapades.
 

Igångsättare och katalysator

Malmö stad och Sysav Utveckling arbetade tillsammans med
livsmedelsaktörer för att hitta nya innovativa lösningar där butiker, grossister och livsmedelsindustrier kan minska sitt matsvinn. Det gör vi genom att prata med marknaden, förstå problematiken och påskynda utvecklingen. Vi ville få igång arbetssätt och samarbeten som lever vidare och dagligen kan hjälpa aktörer att minska matsvinnet.

Varför gör vi det här?

Varken Malmö stad eller Sysav är aktörer inom livsmedelsindustrin. Men: En minskning av matsvinnet är starkt kopplat till flera av Malmö stads miljömål. SYSAV och deras delägarkommuner har en gemensam kretsloppsplan där förebyggande av avfall (som till exempel att minska matsvinn) står överst på avfallshierarkin. Alla vinner vi på att mer av maten kommer till nytta.

Korta fakta om projektet

Drevs av: Malmö stads miljöförvaltning och Sysav Utveckling AB

Projektägare: Gate 21

Projekttid: 2016-2019

Finansiering: Ingår i projektet Cleantech TIPP som delfinansieras av Interreg ÖKS (EU) 

Bild som visar samarbetspartners i projektet