Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0

Tillsammans med sju andra kommuner i Skåne ska Malmö minska sin klimatpåverkan, i första hand genom minskad användning av fossil energi i den egna verksamheten men också genom åtgärder som minskar indirekt klimatpåverkan från konsumtion av produkter och tjänster.

Staden använder fortfarande fossila bränslen, framför allt i transporter. Det här projektet ska minska klimatpåverkan. Tillsammans med övriga skånska kommuner som ingår i projektet arbetar man i fem olika arbetspaket för att nå målet om fossilbränslefrihet. 

Förutom transporter är implementeringen av en ny resepolicy och fossilbränslefria tjänsteresor en viktig del liksom klimatsmart offentlig upphandling.

Malmö stad ska på så sätt agera som föredöme för andra aktörer i samhället genom att påvisa möjligheterna och fördelarna med att bedriva klimatsmart verksamhet.

Projektet avslutas i december år 2022 och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Läs mer om projektet hos Länsstyrelsen.

Logotyp Vinnova
sv