Klimatsmart mat i Malmö

I projektet Klimatsmart mat i Malmö, 2016-2020, arbetade Malmö stad i linje med stadens policy för hållbar utveckling och mat för att minska andelen växthusgaser relaterade till stadens matinköp. Genom projektet fick staden möjlighet att kraftsamla arbetet vilket resulterade i flera viktiga resultat för en hållbar utveckling.

Klimatsmart mat i Malmö hade två huvudsakliga insatsområden, där växthusgasutsläppen kopplade till maten har störst möjlighet att minska: minska matsvinnet och introducera mer växtbaserade menyer.

Utbildningsmaterial i olika former har tagits fram under projektet. Läs mer om dessa under respektive rubrik.

Projektet Klimatsmart mat i Malmö finansierades av Naturvårdsverkets investeringsprogram Klimatklivet och pågick mellan 2016-2020.

Logotyp Klimatklivet
sv