Malmö Innovationsarena

År 2019 avslutades det treåriga projektet Malmö Innovationsarena. Projektet tillförde resurser och möjligheter i pågående planprocesser i Malmö för att främja innovation och hållbar stadsutveckling.

I Malmö Innovationsarena uppmuntrades deltagare att våga tänka och göra annorlunda för att skapa lösningar på befintliga behov i pågående planprocesser i Malmö. 

När Malmö förtätas ökar komplexiteten

För att möta behoven i den växande staden fokuserade Malmö Innovationsarena bland annat på att involvera och samverka med fler aktörer i utvecklingen. Tillsammans med lokala aktörer och Malmöbor utvecklades, testdes och spreds innovationer koncept och metoder för mer hållbara bostadsområden i Malmös prioriterade utvecklingsområden.

Malmö Innovationsarena har till exempel bidragit till att Malmö stad har involverat fler aktörer i de pågående planprocesser som man arbetat i. Målet var 75 aktörer och under projektet involverades 134. Mer än hälften av Malmö stads förvaltningar genomförde tillsammans projektet.

Malmö Innovationsarena startade år 2016 och avslutades år 2019. Projektet finansierades av Malmö stad, Vinnova och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Malmö Innovationsarena var ett samarbetsprojekt mellan offentlig sektor, näringsliv, ideell sektor och akademi. Målet var att utveckla, testa och sprida innovationer, koncept och metoder som hållbart och kostnadseffektivt kan öka antalet bostäder och skapa mer hållbara bostadsområden i Malmös prioriterade utvecklingsområden.

sv