Resultat från Malmö Innovationsarena

Utvecklingen av kunskapsallianser i Amiralsstaden, Smarta Kartan Malmö, sociala villkor som norm vid tilldelning av kommunal mark är några exempel på vad som möjliggjorts i projektet Malmö Innovationsarena.