Samskapande stadsutveckling i Södra Kirseberg

Genom samarbetsprojektet Malmö Innovationsarena har Malmö stad tillsammans med fastighetsägaren och lokala aktörer kunnat pröva och utveckla nya arbetssätt och former för gemensam områdesutveckling.

I Kirsebergs gamla industriområde planeras det en ny stadsdel, med bostäder, skolor, arbetsplatser, parker med mera.

Fastighetsägaren Jernhusen, lokala aktörer och Malmö stad har tillsammans testat nya former för samarbete för att involvera fler att vara en del av en större stadsomvandling i närområdet.

Fyra exempel på arbetssätt och aktiviteter

sv