För resurseffektiva organisationer

Välkommen till det digitala sluteventet för projektet SINA, där Malmö stad identifierar hinder och möjligheter för en mer cirkulär brukarcykel internt i organisationen. 

SINA (Sluta med ineffektiv användning) har kartlagt och analyserat Malmö stads inköps- och materialflöden för att identifiera möjligheter till ökad återanvändning, besparing, minimering av avfall samt cirkulering av produkter. Projektet syftar till att öka kunskapen om offentliga organisationers potential att göra sina materialflöden mer effektiva och cirkulära genom att fokusera på upphandlings- och inköpsprocessen. Arbetet möjliggörs med medel från Formas – ett forskningsråd för hållbar utveckling.

Sluteventet kommer bland annat innehålla:

  • Insikter från projektets nulägesanalys om möjligheter och hinder för en mer cirkulär och resurssmart organisation gällande inköp och förlängd livslängd av produkter. Analysen baseras på inköp och flöden av it, arbetskläder, engångsplast och möbler.
  • Beräkningar som visar potential för cirkulära flöden inom ovan nämnda produktkategorier (framfört av Ri.se)
  • Inspirerande exempel av tidigare projekt och processer som lyckats skapa ett mer resurssmart flöde och brukarmönster. Både svenska och europeiska exempel kommer lyftas.

Läs fullständigt program. Pdf, 49.8 kB. (Pdf, 49.8 kB)

Tid: 18 november kl. 10.00-12.00
Var: Zoom

Har du glömt att anmäla dig? Du kan ansluta via länken: https://us06web.zoom.us/j/85171754908
Meeting ID: 851 7175 4908

Anmäl dig till eventet

Fyll i uppgifterna nedan för att anmäla dig till sluteventet. Du kommer få en länk till eventet senast den 17 november. Om du inte fått en länk, kontakta sara.astner@malmo.se.

När du svarar på formuläret lagras de personuppgifter du lämnar i en databas och behandlas enligt EU:s dataskyddsförordning (2016/679), GDPR. Du samtycker också till att bli kontaktad och få information skickad till dig (exempelvis länk till digitalt event). Vill du veta mer om hur Malmö stad hanterar personuppgifter, gå in på malmo.se/personuppgifter

Formas logotyp