Testhål för djupgeotermi - geotermisk energi

Malmö är pilot för Sveriges första djupgeotermiska anläggning som levererar värme direkt till fjärrvärmenätet. Lyckas piloten kan en stor del av Malmö på sikt försörjas med fossilfri värme. Något som kraftigt skulle minska Malmös växthusgasutsläpp.

Geotermisk energi är en hållbar energilösning som drar nytta av jordens egen, förnybara energi. Projektet "Testhål för djupgeotermi" utreder möjligheten för djupgeotermianläggningar i Malmö. Djupgeotermi går ut på att skapa konstgjorda reservoarer i berggrunden, från vilka man sedan utvinner energi för fjärrvärme- och elproduktion med hjälp av cirkulerande vatten via två borrhål. Inom projektet testas borrhålstekniken i Malmös berggrund.

Om pilotprojekt blir framgångsrikt kommer djupegotermianläggningar etableras i Malmö. Det innebär att Malmö får tillgång till en fossilfri och stabil energikälla som är oberoende av väder och vind och har liten påverkan på närmiljön.

Projektet pågår 2019–2021 och finansieras av Energimyndigheten.
Eon Energilösningar driver projektet tillsammans med Malmö stad, Ericsson, Lunds universitet, Rise Research Institutes of Sweden, Sysav, Trivector Traffic och VA Syd.

Energimyndigheten
sv