$left
$middle

Case Sofielund 2030 - Hållbar stadsutveckling

Genom testbäddar arbetade projektet Case Sofielund 2030 med att exemplifiera hur de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, kan tillämpas lokalt med hjälp av innovativt tänkande.

Tillsammans med de boende, verksamhetsutövare och Malmö stad hade Case Sofielund 2030 ambitionen att utveckla det fysiska rummet i området för att skapa en attraktiv plats att besöka, verka i och bo.

Projektets övergripande mål var att utveckla nya, innovativa samarbetsstrukturer och processer i Sofielund för att skapa en hållbar tillväxt och stadsutveckling. Detta gjordes genom att kanalisera de globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030) till lokal nivå.

Projektet arbetade för att Sofielund skulle bli det området man ser till, lokalt och regionalt (kanske även globalt), för hur medborgare och verksamhetsutövare inkluderas i formandet av staden. Sofielund var en testbädd för att se om det går att genomföra och testa nya idéer samt ibland utmana de strukturer som kan verka hämmande i en utvecklingsprocess.

Case Sofielund 2030 var ett projekt som pågick mellan år 2019-2021 med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) via Tillväxtverket.

Logotyp ERUF
sv