$left
$middle

Hållbara och etiska fordonsbatterier i Malmö

Klimatomställningen i Malmö kommer innebära allt fler inköp av eldrivna fordon. Projektet ska ge ökad kunskap om hur Malmö stad kan göra mer medvetna och hållbara val när det kommer till inköp av elektrifierade fordon samt dess batterier.

Efter att Malmö stad fick utmärkelsen "EU City for Fair and Ethical Trade 2021" tilldelades staden möjlighet att genomföra sitt vinnande projektförslag med fokus på etisk handel av batterier för eldrivna fordon. Projektet leds av International Trade Centre (ITC).

Malmö stad kommer ta fram information och hållbarhetskriterier för de batterier som kommer behövas i samband med Klimatomställning Malmö. ITC bidrar med information kring hållbarhetsrisker vid dessa inköp och tillsammans med ITC kommer Malmö stad ta fram rekommendationer för att adressera dessa risker på både strategisk och operativ nivå. Särskilt fokus ligger på etisk handel och minskad klimatpåverkan.

Projektet har kopplingar till de Globala målen, bland annat delmål 12, "Hållbar produktion och konsumtion. Det är även kopplat till miljöprogrammet för Malmö stad 2021 – 2030 under mål 2, "Malmö stads organisation ska ha nettonollutsläpp".

Efter avslutat projekt ska Malmö stad ha större möjlighet att informera andra kommuner och organisationer i Sverige och runtom i världen. 

Om projektet

Hållbara och etiska batterier i Malmö pågår mellan januari 2021 – juni 2022. ITC projektleder med medel från EU-kommissionen. Malmö stads Fairtrade City-kansli ansvarar för att öka andelen rättvist handlade produkter i kommunens inköp. ”EU Cities for Fair and Ethical Trade Award” är ett initiativ av Europeiska Kommissionens Generaldirektorat för handel och implementeras av International Trade Centre. Sedan 2006 är Malmö diplomerad som en Fairtrade City.

sv