$left
$middle

Projekt RASK

Projekt RASK (rusta aktörer för snabbare klimatomställning) ska stärka Malmö stads arbete med att accelerera klimatomställningen för att uppnå 1,5 graders målet.

Inom projekt RASK ska Malmö stad ta fram kunskaps- och beslutsunderlag och verktyg för att accelerera klimatomställningen i Malmö.

Projekt RASK pågår 2022-2023 och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Viable Cities Logga
sv