$left
$middle

SINA - Sluta med INeffektiv Användning

I Sverige lever och konsumerar vi som om det finns fyra jordklot. Det är inte hållbart och det finns ett stort behov av att samhället blir mer effektivt och cirkulärt. Projektet SINA har syftat till att öka kunskapen om Malmö stads potential att bli mer effektiv och cirkulär genom upphandlings- och inköpsförfaranden med fokus på sparsamhet och delning.

Malmö stad kan både vara ett föredömme och gynna sina medborgare genom att kommunens medel används effektivare.

I projektet genomförde Malmö stad en kartläggning om var i organisationen vi kan bli mer effektiva med vårt användande av material eller om vi kan dela mellan våra verksamheter. Även budgetprocessens roll undersöktes för att hitta möjligheter.

Stor potential med resurssmarta val

Resultaten av projektet visar att Malmö stad kan spara 35 miljoner kronor och 1 158 ton koldioxidekvivalenter per år på mer resurssmarta inköp och en mer cirkulär brukarcykel. Den potentiella utsläppsminskningen av koldioxidekvivalenter motsvarar 3 500 tur- och returresor Malmö-Mallorca och 35 miljoner kronor motsvarar ungefär 50 årlöner för grundskolelärare.

För att uppnå dessa besparingar behöver bland annat livslängden på Malmö stads datorer och arbetskläder öka med ett år. Dessutom behöver andelen återbrukade kontorsmöbler behöver öka från 15 procent till 50 procent. Projektet har även tagit fram generella åtgärder för ökad resurseffektivitet i organisationen.

Malmö stad genomförde projektet tillsammans forskningsinstitutet Rise.

Cirkulära och resurssmarta val vid inköp, upphandling och användning

Detta är en kortversion av rapporten Cirkulära och resurssmarta val vid inköp, upphandling och användning som beskriver hur Malmö stad kan bli mer effektiva med vårt användande av material,

Om projektet

Projektet slutredovisas i februari år 2023 och finansieras av Formas.

Formas logotyp
sv