$left
$middle

Siptex - Automatiserad sorteringsanläggning för textilier

Textilindustrin är en av världens mest förorenande branscher, med stor påverkan på både människa och miljö. Genom projektet har Siptex, världens första automatiserade sorteringsanläggning för textilier etablerats i Malmö. Detta blir en viktig del i ett cirkulärt kretslopp för textil.

En svensk slänger i genomsnitt 7,5 av 14 kilo köpta textiler per år. I dagsläget återanvänds eller återvinns en mycket liten del av detta och en anledning är att sorteringen av plagg som lämnas för återvinning görs manuellt. Genom en automatiserad sorteringsanläggning för textilier i industriell skala närmar vi oss en mer cirkulär hantering.

Siptex-anläggningen invigdes i november år 2020 i Malmö och drivs av Sysav med stöd från projektpartnern IVL Svenska Miljöinstitutet.

Om projektet

Projektet pågick mellan år 2019 – 2022 och finansierades av Vinnova.

IVL Svenska miljöinstitutet och Sysav driver projektet. Även HM, Göteborgs stad, Gina Tricot, KEMI, KappAhl, Renewcell, Naturvårdsverket, IKEA; Eco TLC, Boer Grupp, Berendsen, Human Bridge, ICA och Myrorna ingick i projektet.

Logotyp Vinnova
sv