$left
$middle

Testbädd för grönblå urbana lösningar

Att blågröna lösningar i städer minskar de negativa effekterna av förändrat väder och bidrar till ökad biologisk mångfald och trivsel råder det idag inget tvivel om. Tillsammans med flera partners arbetade Malmö stad i projektet Testbädd för grönblå urbana lösningar för att utvärdera både etablerade och ännu inte beprövade blågröna lösningar. Syftet var att bidra till grönare stadsplanering i Malmö för bättre livsmiljöer för Malmöborna.

Den tätbebyggda stadsmiljön kräver nya sätt att integrera naturen i form av blågröna lösningar. Blågröna lösningar bidrar med olika typer av ekosystemtjänster som den täta staden har ett stort behov av, till exempel möjligheter till rekreation, sänkning av stressnivåer, vattenfördröjning, bullerreglering och estetiska värden.

Projektets testbädden var inte en specifik fysisk anläggning utan hela Malmö sågs som testbädd. Målet var att installera blågröna piloter som experter inom området kan göra mätningar på och utvärdera, på flera olika ställen i Malmö.

Lösningarna utvärderades teoretiskt eller i verklig miljö, på tak, väggar och öppna markytor. I projektet matchades byggherrar och fastighetsägare med leverantörer av lösningar. Även rådgivning, utbildning och framtagning av skötselplaner erbjöds.

Kala P-husväggar blev hem för växter och insekter

Bland annat installerades gröna väggar på p-husen Anna och Godsmagasinet i ett samarbete med Parkering Malmö. Lösningarna på väggarna utvärderas av experter. Därefter kan lösningarna förbättras och kan komma att spridas till fler fastigheter.

Om projektet

På projektets hemsida kan läsa du om vilka erbjudanden som finns för dig som fastighetsägare eller producent av blågröna lösningar.

Projektet avslutades december år 2021 och finansierades delvis av Vinnova. Partners i projektet: Scandinavian Green Roof Institute, Sustainable Business Hub, IVL, SLU och MKB. Projektet leds av Malmö stad.

Sharing Cities och Vinnovas logotyper
sv