$left
$middle

Utbud av blågröna lösningar

Behöver du lagra regnvatten? Vill du bidra till stadens biologiska mångfald? Eller vill du bara ha ett vackert estetiskt inslag på tomten?

Malmö stad har tagit fram en broschyr som ger en översyn av vilka blågröna lösningar som finns på marknaden och vilka nyttor de ger. Det är lösningar både för tak, väggar och markytor.

Broschyr Blågröna lösningar Pdf, 6.3 MB.

sv