$left
$middle

Hållbar mat i Malmö stad

Malmö stad arbetar med mat och hållbar utveckling på flera olika sätt.

Växthusgasutsläpp kopplade till mat har på cirka 20 år minskat med 30 procent. År 2020 var 88 procent av kaffet, teet och bananerna som Malmö stad köpte in etiskt certifierade produkter.

Policy för hållbar utveckling och mat för Malmö stad

Policyn antogs av kommunfullmäktige i oktober 2010. Målen i policyn skulle vara uppnådda år 2020. Policyn pekade på att de offentliga måltiderna som serveras i Malmö ska vara goda, näringsriktiga och leda till minskad klimat- och miljöpåverkan.

Policyn har varit en gemensam drivkraft för Malmö stad så att vi nu ligger i framkant, nationellt och internationell, när det gäller mat och hållbar utveckling.

Miljöförvaltningen har genomfört utbildningar om klimatsmart och hälsosam mat för flera grupper, bland annat för måltidspersonal inom förskolan, äldreomsorgen samt för kockar från Malmö skolrestauranger på serviceförvaltningen. Förbättringar har gjorts av uppföljningssystem och styrning av växthusgasutsläpp kopplat till mat, samt inlett samarbeten med leverantörer för att motverka matsvinn. Policy för hållbar utveckling och mat Pdf, 1.2 MB..

Några exempel på framgångarna i Malmö stad:

  • Bättre mat för alla Malmöbor i förskola, skola och omsorg
  • Allt kaffe, och nästan allt te, är etiskt certifierat.
  • Näst högst andel ekologisk mat bland svenska kommuner (69 procent)
  • 30 procent minskning av klimatgasutsläppen från maten.
sv