Trygghetsträffar

För att förebygga brott mot seniorer och förmedla information om brandsäkerhet i hemmet anordnas trygghetsträffar tillsammans med polis och räddningstjänst på Malmö stads mötesplatser för seniorer.

Aktuella datum för trygghetsträffar:

14 september

kl. 12.30, Räddningstjänsten kommer till Mötesplats på hjul (Sannaparken, Rudbecksgatan)

15 september

kl. 13.30, Kommunpolisen besöker mötesplats Dammfrigården (Korsörvägen 1)

29 september

kl. 13.00, Kommunpolisen besöker mötesplats Träffpunkten (Västra Skrävlingevägen 48)

9 oktober

kl. 11.00-14.30, Trygghets- och säkerhetsdag på Malmö stadshus (August Palms plats 1)

11 oktober

kl. 13.00, Räddningstjänst och Fixartjänst besöker mötesplats Oxie / Biblioteket (Lertegelsvägen 128)

13 oktober

kl. 13.00, Räddningstjänst och fixartjänst besöker mötesplats Träffpunkten (Västra Skrävlingevägen 48)

27 oktober

kl. 13.30, Räddningstjänst och fixartjänst besöker mötesplats Dammfrigården (Korsörvägen 1)

Stöd till dig som blivit utsatt för brott

Har du varit utsatt för brott, blivit vittne till brott, eller är närstående till någon som har utsatts för brott kan du kontakta Centrum för brottsutsatta. De erbjuder samtalsstöd och krisbearbetning.

Skydda dig mot brott och bedrägerier

På polisens hemsida kan du läsa mer om hur du skyddar dig mot brott och bedrägerier.

sv