$left
$middle

Flow

Flow är ett projekt som leds av Business Intelligence Syd (BI-Syd) för att skapa insikter om hur besökare och boende rör sig inom utvalda områden i Malmö.

Med hjälp av wifi-signaler samlar vi in information om hur människor rör sig på två olika platser i Malmö. De aktuella områdena är Strandkiosken vid Ribersborgsstigen samt Öresund Funkis. Vid varje sensor finns en informationsskylt som informerar om mätningen. Sensorerna fångar upp wifi-signaler inom en radie på 20 meter. Projektet pågår under perioden 20210623-20220630.

Projektet har som avsikt att kunna göra förbättringar av platserna genom att förstå hur människorn rör sig och interagerar. Datan som samlas in anonymiseras direkt automatikt innan analys. För att avsäga sig delaktighet i analysen kan besökarna stänga av wifi på sin telefon under vistelsen på områdena.

Malmö stad är en del av samarbetsorganisationen Business Intelligence Syd (BI-SYD), som samlar regioner och kommuner i södra Sverige för att utveckla och analysera besöksnäringen på respektive destination. BI Syd driver projektet Flow.

Kontakta oss

sv