$left
$middle

Hybridmöten

Coronapandemin har påverkat mötesindustrin hårt och fått mötesbokare att omvärdera sina framtida fysiska möten. Hybridmöten är framtidens möten och är här för att stanna.

Reklambild för hybridmöten

Hybridmöten är framtidens möten

Vilket format som passar bäst för ett möte beror dels på vilka syften och mål man har med mötet. Vi tror att framtidens möten i stor utsträckning kommer att vara hybrida, vilket är en kombination av fysiskt och digitalt deltagande, där man integrerar både de deltagare som är på plats fysiskt och de som är med digitalt. Samt att man kan utgå ifrån olika hubbar/destinationer runt om i Sverige eller världen.

Ett hybridmöte kräver noggrann planering samt kunskap om det tekniska, men kanske framförallt kunskap om hur man ska jobba med det innehållsmässiga för att upplevelsen ska bli bra för alla.

Möjligheter med hybridmöten

  • Hybridmöten är hållbara, tidseffektiva och demokratiska.
  • Hybridmöten är en bra mötesform för att få fler deltagare och ökade intäkter till framtida mer hållbara möten.
  • Större möjligheter att få mötet att ”leva” före, under och framförallt efter att mötet är genomfört.
  • Värdet av mötet sprids på flera destinationer.

Unikt samarbete

Tillsammans med Västerås, Jönköping, Umeå, Gotland har vi inlett ett unikt samarbete för att bli bäst i Sverige på rikstäckande hybridmöten och utvecklar våra destinationer för att möta framtidens behov. Vi erbjuder möteskunder en samordning vid planering och genomförande av nationella hybridmöten med deltagare från hela landet. Våra destinationer är utgör strategiska och centrala hubbar nationellt och kan därigenom skapa lättillgängliga, riksräckande möten oavsett var deltagarna är bosatta.

Planera ditt rikstäckande hybridmöte med oss

Ta kontakt med oss på Malmö Convention Bureau så hjälper vi dig vidare av möjligheter som hybridmöten ger.

Hybridmöten är här för att stanna.