Malmö Convention Bureau

Malmö Convention Bureau är en neutral part som gör det enklare för dig att arrangera ett möte i Malmö. Vi kan hjälpa dig med allt från att hitta rätt lokal till att säkerställa att ditt möte får önskad effekt på kort och lång sikt för din organisation och för Malmö stad.

Malmö Convention Bureau gör det smidigare för dig att arrangera ett möte eller kongress i Malmö. Vår målsättning är att, genom nationella och internationella vetenskapliga kongresser och företagsmöten, bidra till en positiv utveckling inom forskning, innovation och utveckling i Malmö.

Genom vårt arbete vill vi, på lång sikt, bidra till att stärka stadens varumärke och därmed skapa tillväxt. Vårt arbete handlar ofta om att identifiera värdar/ambassadörer såsom forskare, läkare, näringslivsrepresentanter och entreprenörer och få dem att vilja, våga och kunna ansöka om nationella och internationella möten till Malmö.

Malmö Convention Bureau är icke vinstdrivande och våra tjänster är kostnadsfria.