Etablera

Att investera i Malmö är att investera i en vinnande kombination.

Vill du veta mer om möjligheterna för etablering i Malmö?

Kontakta oss:

aefg

Louise Svensson
E-mail: louise.svensson@malmo.se
Mobil: +46 (0)706-92 35 35

aefg

Magnus Carstam
E-mail: magnus.carstam@malmo.se
Mobil: +46 (0)708-756 868

aefg

Stefan Månsson
E-mail: stefan.m.mansson@malmo.se
Mobil: +46 (0)709-99 39 94