Explore Green Malmö!

At the Malmö Open Green Map you may find hotels, restaurants, shops and sights that aims for a more sustainable city. Pay them a visit!

Open Malmö Green Map

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-11-15 14:36