Sustainable Lifestyle

The City of Malmö aims to make it easy for residents, industry and the municipality itself to make sustainable choices when it comes to commodities, services, travel, and waste management.

It should be easy to make sustainable choices in Malmö.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-11-15 14:21