Evaluation of technical visit in Malmö

We hope that your technical visit and stay in Malmö was good. Your feedback is important to us and we are grateful if you can fill in an evaluation form about your visit. Fill in your comments below.

The survey is closed, no more responses can be registered.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-08-15 16:38