Rubrik

2008

Sveriges Arkitekters Planpris 2008. Priset delas ut av Sveriges Arkitekter.
Motivering: Malmö stad tilldelas priset för sin utveckling av strategin att använda det offentliga rummet för att stödja stadens utveckling. Arbetet pekar på de offentliga
rummens betydelse för social mångfald, innovationskultur, attraktivitet och en långsiktigt hållbar stadsutveckling i en kunskapsekonomi. Ett gediget och föredömligt planeringsarbete över traditionella förvaltningsgränser från översiktlig planering till genomförande på plats där medborgarnas delaktighet och inflytande haft en betydelsefull roll.

Hederspris 2008 till "Hej Stadsdel". Projektet i svenska uttagningen till "European Crime Prevention Award". Priset delas ut av European Crime Prevention Network.
Motivering: Projektet "Hej Stadsdel" har på ett strukturerat och ambitiöst sätt skapat en medborgardialog om hur förändringar i stadsplaneringen kan öka tryggheten och
minska brottsligheten. En databas med synpunkter från boende har bildat utgångspunkt för kommunala och polisiära åtgärder i närmiljön. Projektet har börjat som en pilotstudie i Kirseberg i Malmö. Metoden ska överföras och tillämpas i hela Malmö stad. Projektet “Hej
Stadsdel" innehåller nya inslag av brottsförebyggande metoder och åtgärderna följs upp med trygghetsmätningar.

Årets glädjespridare 2008 — Folkets Park. Priset delas ut av Nöjesguiden.
Motivering: Med musikarrangemang, spontanfester och wifi-möjligheter är denna oas en smältdegel tillägnad folket.

Diplomet för Miljödiplomerat arrangemang 2008 — Malmöfestivalen Diplomet delas ut av Stiftelsen “Håll Sverige Rent". Motivering: Med hjälp av kriterierna för Miljödiplomerat arrangemang har Malmöfestivalen tagit ett helhetsgrepp om
hela verksamheten och satt upp ambitiösa miljömål och åtgärdsprogram. Till exempel har all personal genomgått en miljöutbildning, festivalen övergår till 100% förnyelsebar el under festivalen och cyklande ordningsvakter.

Senast ändrad: 2016-08-15 16:38