Communication

Malmö City has developed a modern and personalized intranet for employees. 

MalmöCity has a modern individualized intranet. The main task of MalmöCity´s intranet is to provide assistance to employees and help them work more efficiently. 

Since 2010 MalmöCity has developed a modern intranet. Join us for an exciting presentation about this endeavour. 

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-24 15:43