The Malmö Festival, photo: Jenny Leyman

The Malmö Festival, photo: Jenny Leyman

Cultural life in Malmö 

Malmö offers a varied and exciting cultural offering. Cultural life has evolved a lot over a couple of decades and in 2011, Malmö was named "The Cultural Municipality of the Year

The Malmö Culture Department talks about strategies and visions - and presents a comprehensive insight into Malmö's cultural life. 

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-08-15 16:38