‘Dialogue with citizens´

Democracy is a cornerstone of the local government process. This is why Malmö City works with active citizen participation. 

Malmö City is successful at creating dialogue with residents in the city and multiple channels for carrying out dialogue are used. 

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-08-15 16:38