Google translate

Arbete

Arbetsförmedlingen förmedlar lediga arbeten och ger stöd och service till dig som är arbetssökande.

Arbetsförmedlingen har också tagit fram många broschyrer på flera språk som underlättar arbetssökandet.

Om du nyligen fått uppehållstillstånd som flykting. Eller om du nyligen flyttat till en anhörig i Sverige som har fått uppehållstillstånd för högst sex år sedan. Då kan du omfattas av lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända. Kontakta arbetsförmedlingen närmast dig för att få du veta mer.   

Jobb eller praktik i Malmö stad

Om du söker jobb eller praktik inom Malmö stad så kan du läsa mer om du klickar på länken till Jobb och praktik.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-11 10:15