Google translate

Försörjning

Läs mer om vad du kan göra När pengarna inte räcker. Som en sista utväg finns möjligheten all ansöka om försörjningsstöd.

Som nyanländ flykting kan du ansöka om pengar i form av etableringsersättning som hjälp till din försörjning.  Kontakta Arbetsförmedlingen Integration på Amiralsgatan 13.

För mer information, kontakta Integrationscenter
tel: 040-34 19 94.


Senast ändrad: 2019-01-02 15:38