Google translate

Försörjning

Läs mer om vad du kan göra När pengarna inte räcker. Som en sista utväg finns möjligheten all ansöka om försörjningsstöd.

Som nyanländ flykting kan du ansöka om pengar i form av etableringsersättning som hjälp till din försörjning.  Kontakta Arbetsförmedlingen Integration på Amiralsgatan 13.

För mer information, kontakta Invandrarservice
tel: 040-34 19 94.


Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2014-09-25 10:16