Nyheter grundskola

Betyg i grundskolan fortsätter förbättras

Analysen av hösterminens betygsresultat är nu klar och den visar att betygen i Malmös kommunala grundskolor fortsätter att utvecklas positivt. Jämfört med förra hösten har det genomsnittliga meritvärdet gått upp i samtliga årskurser utom i årskurs sex.

Malmö storsatsar på fritidshemmen

För att höja kvaliteten på fritidshemmen i Malmö stad kraftsamlar nu grundskoleförvaltningen. Med start i vår kommer 39 förste fritidspedagoger att rekryteras. Samtidigt bekostar kommunen en uppdragsutbildning med syfte att utbilda 70 medarbetare till legitimerade grundskollärare med inriktning fritidshem. För att säkerställa kvaliteten på fritidshemmen har förvaltningen även anställt två fritidshemsutvecklare.

Malmö International School nu helt IB-certifierad

Malmö stad har fått sin första kommunala grundskola med IB-certifiering. Malmö International School har genomgått den tuffa granskningen som visar att skolans undervisning uppfyller de normer, praxis och programkrav som krävs för att kalla sig IB World School.

Dom om skolplaceringar i två förskoleklasser på Risebergaskolan

I maj 2016 fick vårdnadshavarna till ett antal barn besked om att de inte fick plats i förskoleklass på Risebergaskolan till höstterminsstarten 2016 som de önskat. Besluten överklagades och den 20 december meddelade förvaltningsrätten i Göteborg domen som innebär att samtliga beslut om skolplacering i förskoleklass på Risebergaskolan upphävs.