Nyheter Stadsplanering & Visioner

Markanvisningstävling i Hyllie

Tävlingstomten som har fastighetsbeteckningen Härbärget 1 och del av Hyllie 4:2 omfattar cirka 12 000 kvm och är belägen vid hörnet av Hyllie boulevard och Hyllie stationsväg, där den angränsar mot tågspåren närmast kontorshuset Klipporna i söder och mot köpcentret Emporia i norr. Tävlingsbidragen förväntas visa på en långsiktig hållbarhet genom att manifestera ett kosmopolitiskt Öresund, gestalta innovativa och gröna lösningar samt stärka stadslivet i Hyllie centrum. Byggnader och platser som föreslås inom ramen för tävlingen ska dessutom berika stadsmiljön, visuellt och upplevelsemässigt. Deltagare i tävlingen kommer även att få åta sig att arbeta med social hållbarhet under byggprocessen. - Syftet med markanvisningstävlingen är att den ska resultera i ett förslag, som genom form och funktion på bästa sätt bidrar till visionen om Hyllie - att både stärka befintliga och tillföra nya värden till platsen, säger Håkan Thulin, exploateringschef i Malmö stad och juryordförande i tävlingen. Kort om tävlingens upplägg Tävlingen kommer att delas upp i två steg. Steg 1 är en öppen intresseanmälan. Av inkomna intresseanmälningar kommer en jury att välja ut 3-5 förslag som går vidare till steg 2. En vinnare kommer att utses och med denna kommer ett markanvisningsavtal att upprättas med Malmö stad. Tävlingen startar den 26 januari 2017. Steg 1 avslutas den 22 februari. Vinnaren utses i slutet av september.

Läs nya numret av Planering i Malmö

Planering i Malmö är en informationsskrift från Malmö stadsbyggnadskontor.