Huvudnyheter

Direktsändning från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträde 26 oktober direktsänds på malmo.se. Du kan redan nu ta del av handlingarna inför sammanträdet.

Hbtq-certifierade team kan nu erbjuda bättre individanpassat stöd

Sedan augusti 2017 är missbrukssektionerna i socialtjänst Väster och Innerstaden hbtq-certifierade. Nu kan de erbjuda insatser som bättre passar varje persons unika behov.

Hallå hållbara Malmö

Wow! En bit av Malmös kust har vaknat till liv och vill prata med dig! Har du nånsin undrat vad ett cykelställ tycker om bilar eller vad en papperskorg har för tankar om all mat vi slänger? Med Hallå hållbara Malmö får du möjlighet att prata med saker i staden och förhoppningsvis få nya tankar om Malmö och globala målen för hållbar utveckling.

Jan-Inge Ahlfridh lämnar uppdraget som stadsdirektör i Malmö stad

Av hälsoskäl lämnar Jan-Inge Ahlfridh uppdraget som stadsdirektör idag, måndagen den 16 oktober. Kommunstyrelsens arbetsutskott utsåg på sitt möte under eftermiddagen Andreas Norbrant till tillförordnad stadsdirektör. Rekrytering av ny stadsdirektör påbörjas omgående.

Är du beredd?

Den 16 oktober startar en krisberedskapsvecka där Malmöborna ges möjligheter att lära sig om hur de kan förbereda sig en kris och hur de kan att packa en egen krislåda.

Malmö satsar på lärande om hav

Visste du att 53 procent av Malmös yta består av vatten? Vatten är en av världens viktigaste resurser för allt liv på jorden, därför har världens länder enats om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt. Lokala åtgärder är viktiga för den hållbara utvecklingen. Malmö satsar nu på kunskap och samarbeten över nationsgränser för att hjälpa den lokala utvecklingen. Först ut är den internationella konferensen Life Below Water.

Välkommen till temadag om psykisk ohälsa - föreläsningar, utställningar med mera

Tisdagen den 10 oktober är det dags för Malmös årliga arrangemang för att uppmärksamma Världsdagen för psykisk hälsa . Årets tema är "Unga och unga vuxna med psykisk ohälsa".

4 000 samlades för gemensam studiedag

Förra veckan samlades över 4 000 medarbetare från grundskoleförvaltningen för en gemensam studiedag på Baltiska hallen i Malmö. Syftet var att få information om vad som hänt under de fyra år som gått sedan förvaltningen bildades och gemensamt förhålla oss till kommande utmaningar och ta del av aktuell forskning inom flera områden.