Huvudnyheter

Bokslut och framtid för en tryggare stad

De senaste fem åren har allt färre Malmöbor utsatts för brott. Trots detta har 2017 varit ett utmanade år för Malmö med anledning av de grova våldsbrott som har drabbat staden. Men 2017 har också varit ett år då det har gjorts mycket gott arbete för att öka tryggheten. Så sammanfattar Stefan Sintéus, polisområdeschef i Malmö, och Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande, året som gått och blickar framåt mot 2018.

Nu är den digitala anslagstavlan på plats

På anslagstavlan informerar Sveriges kommuner om exempelvis fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll och vissa delegationsbeslut. Från och 1 januari ska anslagstavlan vara webbaserad och Malmö stad har nu fått den på plats.

Plattform Malmö under ToDo mässan

Plattform Malmö deltog tre dagar under ToDo mässan för att synliggöra sin verksamhet. I deras monter kunde besökarna bland annat ge tips på hur Malmö ska bli en trygg plats att vara på samt vara med i en slogan tävling.

Nya belopp för maxtaxan den 1 januari 2018

Den 1 januari 2018 höjs maxtaxan för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Det är Skolverket som årligen justerar beloppen för Malmö och andra kommuner som tillämpar maxtaxa.

Gatukontoret renoverar plaskdammen i Rörsjöparken

Utåt sett blir det ingen större skillnad, men med ny teknik och ny bassäng, ska plaskdammen stå redo att plaskas i inför säsongen 2018.

Zoran Markovic – en polis som utmanar strukturer och normer

I en ceremoni på biograf Panora under söndagen den 10 december delades Malmö stad ut årets pris för mänskliga rättigheter till 2017 års pristagare, Zoran Markovic, för sitt arbete som gott föredöme och inspiratör.

Satsning på lön för att öka andelen förskollärare i Malmö

Förskollärare har under en lång tid varit ett bristyrke både nationellt och i Malmö stad och andelen fortsätter minska. För att försöka vända trenden och möta den hårdnande konkurrensen har Malmö stad beslutat att höja lönen för cirka 350 förskollärare inom förskoleförvaltningen.

Oron fortsatt hög men förtroendet för polisen ökar

Polisens trygghetsmätning för 2017 visar att många Malmöbor är oroliga över att utsättas för brott, men också att fler medborgare anser att polisen bryr sig om de lokala problemen.

Malmö stad ger ut gröna obligationer

Den 29 november gav Malmö stad ut sina två första gröna obligationer som ska bli ett verktyg för att uppnå stadens högt satta miljömål.