KF nyhetsarkiv

Malmö stad bjöd in till smygpremiär av Bron 4

Den 14 december arrangerade Malmö stad en gratis filmvisning av de två första avsnitten på den sista säsongen av tv-serien Bron, på Malmö Arena. 2500 lyckligt lottade besökare fick, förutom filmvisningen, även gå på röda matten, ställa upp sig vid fotovägg och höra skådespelarna berätta om inspelningarna.

Barnens Skulpturpark blir verklighet

Nu har Allmänna Arvsfonden beviljat medel för projektet Barnens skulpturpark i Rosengård, och med det är den sista pusselbiten på plats. Redan i januari startar arbetet på allvar.

Malmös fria kulturliv får 72,3 miljoner 2018

Stödet till Malmös fristående kulturaktörer och studieförbund 2018 uppgår till 72,3 miljoner kronor. Prioriterat i budgeten är att förstärka resurserna för verksamhetsstöd inom bland annat scenkonstområdet samtidigt som nämnden bibehåller ett stort anslag för projektstöd.

Kulturbudget för ännu fler Malmöbor

Nu står det klart att det blir fortsatta satsningar på att fler Malmöbor ska ta del av kulturlivet under det kommande året. Särskilda satsningar görs för att erbjuda likvärdig tillgång till biblioteken i hela Malmö, dessutom satsas mer resurser på allaktivitetshusen på Lindängen och Hermodsdal. Även kulturskolans budget förstärks.

Så gick det på Venedigbiennalen

Det ärofyllda uppdraget som curator för den Nordiska Paviljongen på Venedigbiennalen gick i år till Malmö Konsthalls chef Mats Stjernstedt. Han är nu tillbaka i Sverige och Malmö.se har passat på att ställa några frågor om hur det gick.

Nytt arkiv för hotad kultur

Nu har arbetet påbörjats med att etablera Malmö Räddningsarkiv, ett arkiv med syftet att tillvarata hotat material från kulturarbetare och organisationer inom mänskliga rättigheter, demokrati och migration över hela världen.

Kulturen stärks i förskolan

Kulturförvaltningen och förskoleförvaltningen har påbörjat ett gemensamt arbete med en kulturplan, den första i sitt slag i Malmö. Planen görs med stöd i Malmö Kulturstrategi 2014–2020. Målet är att kulturplanen är klar under våren 2018.