Huvudnyheter

Så påverkar snöovädret

Malmö stad håller extra öppet på härbärge och nattcafé för hemlösa med tanke på kylan. Tyvärr påverkas färdtjänst och skolskjutsar av snöovädret. Det kan bli så väl förseningar som inställda resor.

Malmö är pilot för hållbart Sverige

Malmö är en av sju kommuner och landsting som valts ut att delta i ett landsomfattande pilotprojekt som ska bidra till att de globala målen för hållbar utveckling nås.

Om meddelarfrihet och öppenhet i Malmö stad

En öppenhet kring Malmö stads verksamheter ska vara en självklarhet. Alla ska kunna framföra kritik och påtala allvarliga brister och missförhållanden.

Så här rekryterar Malmö stad chefer

I fredagens Sydsvenskan finns ett granskande reportage av Malmö stads arbete med rekrytering av chefer. Här berättar vi hur vi arbetar med att rekrytera chefer, med ett särskilt fokus på exekutiva chefer. 

Nytt säkerhetstänk minskade skadorna med en tredjedel

Förra året minskade kostnaderna för skador på Malmös stads för- och grundskolor med ungefär 35 procent. Den totala kostnaden blev knappt 16,5 miljoner kronor, en minskning med 9,5 miljoner kronor jämfört med 2016.

Fortsatt satsning på trygghet 2018

Trygghetssatsningarna som genomfördes under 2017 har varit framgångsrika. Kommunstyrelsen avsätter pengar för fortsatta satsningar 2018. Det blir fokus på tillsynsarbete, städpatruller och värdegrundsarbete i Malmös skolor.

Sommarjobb till alla – nu växlar Ung i sommar upp

Snart blir sommarjobb för alla 16-19-åringar verklighet i Malmö. Kommunstyrelsen har fattat ett beslut som innebär att platserna ska räcka till alla som vill.

Nu kickar Program Lindängen igång!

För någon vecka sedan träffades programmets interna och externa råd, det vill säga polis, räddningstjänst, fastighetsägare, näringsliv, idéburen sektor och flera representanter från Malmö stads förvaltningar för ett startmöte. Ett 50-tal personer workshoppade och berättade om sina verksamheter. Det var ett gäng med stort engagemang för Lindängen.

Nu har du chans att kombinera studierna med jobb

Är du student och sugen på att få arbetslivserfarenhet samtidigt som du tjänar lite extra pengar under studietiden? Nu söker vi studentmedarbetare till 22 uppdrag inom flera olika områden i Malmö stad.